17 april 2008

En moderniserad biståndspolitik

Sidas ungdomsfilial Zenit, som har haft fina lokaler i Stockholm och Malmö (jag har besökt båda; de inspirerar och inbjuder till engagemang, i kontrast till det byråkratiska och krångliga "riktiga" Sida), lägger ner. Biståndspolitik i allmänhet är ju ohett och ungdomssatsningar i synnerhet känns ju bara SÅ 1997-socialdemokrati-bidragsfusk-gråbetong-diktaturkrameri-glesbygd-inte arbetslinje. Så därför går vi tillbaka till old-school Sida, med en traditionell myndighetsstruktur som dessutom kan göras riktigt tråkig och undernärd genom välplacerade årliga budgetnedskärningar.

Vi satsar på kampanjmakande mot kommunism istället, tycker jag.

Inga kommentarer: