09 augusti 2010

Att gräva där man står

Läser i Arbetaren om vem som är Folkpartiets kärnväljare. Hon är en urban, välutbildad tjänsteman som har det gott ställt och identifierar sig mer som samhällsintresserad än som folkpartist.

Med detta i bakhuvudet känns Folkpartiets utspel om burkaförbud fantastiskt roliga. I de områden där kärnväljaren - och för den delen även ledande partiföreträdare, lokalt som på riksnivå - bor förekommer i princip inte beslöjade kvinnor. Burkan, en fråga som folkpartisterna i allmänhet har rent abstrakta och principiella snarare än konkreta och verklighetsanknutna åsikter om, är en icke-fråga för kärnväljarna. De berörs inte av den. Det är över huvud taget få som bär burka eller liknande i Sverige, kanske några hundratal.

Folkpartisterna fiskar här efter röster utanför sitt egentliga revir. Avsikten är såklart att locka väljare som är icke-urbana, icke välutbildade och har ett mindre uttalat intresse för samhällsfrågor. Väljare som tycker att moralfrågor saknas i debatten och som tycker att rätt är rätt och fel är fel. Väljare som annars sneglar åt brunare håll på den politiska paletten. Med detta får man den debatt man förtjänar - en debatt som sannolikt inte tjänar progressiva syften.

Jag har inget emot att Folkpartiet Liberalerna söker nya väljargrupper, men nog kunde de ha valt en värderingsfråga som leder tankarna i mer liberal riktning än burkaförbud.

Inga kommentarer: