20 juni 2008

EU i kapitalets tjänst (igen)

I en fjärde dom på ett halvår ger EG-domstolen EU-kommissionen rätt på alla punkter, mot Luxemburg, som tydligen har en alldeles för kommunistisk arbetstagarlagstiftning. Nu kan vi genom Laval, Viking, Rüffert och Luxemburg uttolka EU:s "sociala" politik: EU-kommissionen har en extremt fientlig syn på arbetares rättigheter och den intensifierar sina angrepp på dem och arbetarrörelsen.

Det är alltså dags för facket att sätta ner foten och vägra mer EU-styrning. Inte som en politisk markering, utan för att över huvud taget kunna behålla den makt man ändå har kvar och slippa total marginalisering. Men LO står på sig och vill inte kritisera EU-bygget, eller ens utvecklingen som den ser ut.

LO:s avtalssekreterare Per Bardh tycker istället att utstationeringsdirektivet ska ändras. I ett pressmeddelande heter det att EG-domstolen visar "oförståelse".

– EG-domstolen visar allt mindre förståelse för löntagarnas intressen eller sociala aspekter. Den tar ingen hänsyn till de särskilda svårigheter som uppstår när det gäller att skydda arbetstagarna då företagen rör sig fritt över gränserna. Domstolen tycks i dagsläget endast prioritera fri rörlighet, säger Per Bardh.
Att EG-domstolen och EU-kommissionen är rörande överens (de arbetar i så kallad europeisk anda!) verkar inte göra LO skeptiska. Det är helt förödande om facket fortsätter att i total blindo förespråka Lissabonfördraget med all den maktförskjutning till EU-instanserna som fördraget skulle innebära. Vakna, facket!

Vad i EU-projektet är det som LO är så förtjusta i? Bevisligen är fackliga rättigheter och arbetarnas intressen målet för EU:s politiska och rättsliga angrepp. Dessa får - med annorlunda formuleringar - precis samma underordnade ställning i EU:s politik med Lissabonfördraget som i dagens fördragsordning. Skillnaden är att EU med Lissabonfördraget får mer att besluta om och möjlighet att svälja nya politikområden. Om den "sociala dimensionen" i unionen ska stärkas så hänger det på att facket aktivt kämpar för sina medlemmars intressen, mot utvecklingen som den nu ser ut. EU är och förblir fackets fiende, därför måste facket bryta med EU.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Eller ja - det kanske är ett par rejäla bomber jag behöver? Och en resa till Bryssel?
/Samma mamma

Anonym sa...

FRA was here