13 juni 2008

Nej, eliten, den gubben gick inte!

Nej-sidan vann klart när Irland i dag folkomröstade om Lissabonfördraget, 53 procent nej mot 46 procent ja. Således måste EU-eliten nu samla sig för att skapa ännu en ny snygg förpackning åt det eländiga projektet. Men det är intressant att Margot Wallström, EU-kommissionären, åtminstone har en nykter uppfattning om vad problemet är, nämligen att folk inte vill ha den nya EU-grundlagen (ur aftonbladet.se):

Kan nejet bero på bristande kommunikation med medborgarna?
– Nej, det är det inte. Om det är någonstans man fått ut information så är det på Irland. Det är verkligen inte problemet.
I ett TT-telegram säger Mona Sahlin någonting som jag tycker verkar intressant och som har saknats i debatten kring fördraget:

Alla Europas (!) medlemsländer måste respektera Irlands nej. Det betyder att Sverige till att börja med måste dra i handbromsen när det gäller vår egen process. Får Irland undantag på en rad punkter måste de i sin tur godkännas av alla länder. Det är ett sakligt argument för varför Sverige bör vänta med att lägga en proposition till riksdagen.
Nu blir det ju aktuellt för socialdemokraterna, och kanske framför allt för LO, att agera i frågor som rätten till kollektivavtal och facklig organisering. De skulle i all enkelhet kunna slänga fram ett förslag på undantag för Sverige på regeringens bord. Kommer de att ta chansen?

En annan sur häxbrygd är den nya signalspaningslagen, som sägs ha en riksdagsmajoritet för sig när den går till omröstning den 18 juni. Försvarets radioanstalt (FRA) ska då få tillgång till all kabelbunden trafik som passerar Sveriges gränser, för att förebygga internationell brottslighet och hot mot Sveriges säkerhet. Det innebär en massiv utökning av FRA:s mandat och i princip en massövervakning som skulle omfatta oss alla, överallt, dygnet runt. Eftersom man inte helt kan utesluta att du och jag och alla andra skulle kunna vara ett hot mot Sveriges säkerhet kan vi ju tänkas behöva ett betryggande, vakande elektroniskt öga på oss. Vänsterpartiet har i riksdagen skrivit en motion som på ett rätt förödande sätt vederlägger lagförslaget.

Själv tänker jag, i syfte att bevisa att jag har rent mjöl i min påse, skicka en kopia på all min e-post till försvarsminister Sten Tolgfors. Man kan också tänka sig att ens lokala borgerliga riksdagsledamot skulle behöva en kopia av all e-post för att försäkra sig om väljarkårens klanderfria beteende.

Inga kommentarer: