20 december 2013

Lööv i grumliga vatten om antinazism

Läser med stor besvikelse ÖP:s ledarsida, hade hoppats på högre nivå. Ledaren konstaterar pliktskyldigast att det finns goda skäl att visa sitt motstånd mot nazivåldet i Kärrtorp, men:

att nätverket bakom demonstrationen, Nazistfritt Jämtland, startats av två vänsterpartister är inte oproblematiskt. 

Här fiskar Sven-Olov Lööv i grumliga vatten. Om man inte är politiskt aktiv på vänsterkanten är det kanske svårt att föreställa sig, men man blir faktiskt personligen exponerad för mycket hat. Ett hat som tar sin näring bland annat från "etablerade" källor som ledarsidor. Antikommunism - som väl argumentationen i Löövs artikel tangerar - är en vanlig utlösande faktor för näthat, vilket också kan utläsas i kommentarer på nätet kring demonstrationerna som genomförs denna vecka.

Jag och Erwin, som tog initiativ till demonstrationen på Stortorget i Östersund nu på söndag den 22 december klockan 12.00, har skrivit en replik till Lööv:

Smutsig guilt by association 
Det är ett faktum att nazister använder våld mot sina motståndare - företrädesvis invandrare, fackligt aktiva, journalister och just människor med vänstersympatier. Det är nazisterna som bär skulden för våldet i Kärrtorp den 15 december. Med sin artikel i ÖP 19 december vill Sven-Olov Lööv flytta delar av skulden till vänstern och, i slutändan, oss som arrangörer av demonstrationen i Östersund. Det är en politisk smutskastning som inte gagnar en seriös samhällsdebatt. 
I sin artikel använder sig Lööv av en klassisk kålsuparteori: Höger- och vänsterextrema drivs i grunden av samma hat, samma våldsförhärligande. Att döma ut arrangörerna till en demonstration med deras medlemskap i ett konkurrerande politiskt parti som argument hör hemma på hatsajter på internet, inte på ÖP:s ledarsida. 
Det är inte hat och våldsbegär som ligger till grund för vår demonstration. Det är tvärtom strävan efter tolerans och att vi i Jämtland ska få fortsätta leva i frihet från nazistiskt våld, vilket i förlängningen är en förutsättning för demokrati. 
Vi hoppas att i fortsättningen slippa bli placerade av ÖP:s ledarredaktion i samma politiska utmarker som nazister. Att behöva förklara de fundamentala skillnaderna mellan oss som kämpar för att utöka demokratin och nazisterna som vill avskaffa den är under vår värdighet. 
Erwin Marklund
Nisse Sandqvist

Inga kommentarer: