14 juli 2008

Heja Birgitta Ohlsson!

Birgitta Ohlsson (fp) är en riktig liberal. Kluven.

Regeringen fick av riksdagen godkänt för sitt förslag till övervakningslag, med liten marginal - tack vare ett gäng ryggradslösa liberaler. En del av dem, som Fredrick Federley (c), tryckte på ja-knappen medan andra, som Birgitta Ohlsson, avstod från att ta ställning. Detta tycker jag att man kan se som ett slags ställningstagande, typ "jag är inte för lagen, men jag ser den hellre vinna laga kraft än fäller den".

Nu säger Birgitta Ohlsson tillsammans med ett gäng andra kluvna på DN Debatt att regeringen borde backa och dra tillbaka lagen.

En helt fantastisk motivering till sitt konsekventa agerande levererar Ohlsson i TV4:

Jag tycker att det är viktigare att hålla på med resultatpolitik och inte symbolpolitik.
Alltså: FRA-lagen är dålig. Men att rösta nej till den, som oppositionen och en folkpartist gjorde, det är symbolpolitik. Att efter någon månad skicka in en debattartikel till DN Debatt, däremot, det är resultatpolitik.

Tänk vad häftigt Sveriges politiska liv vore om alla politiker vore av typen folkpartistiska resultatpolitiker. Vi skulle få se att alla dessa principer om indiviiidens friiihet och trygghet och omtanke (och lite fascistanstruken fack-bashing) verkligen finns där, på DN Debatt, även om de kanske tar semester från riksdagsvoteringarna i väl valda frågor. Heja kluvna beslutsfattare!

Inga kommentarer: