21 september 2007

Valfrihet=misär

Den som inte har sett Michael Moores film Sicko bör se den snarast. Filmen förklarar hur de 250 miljoner amerikaner som i fri konkurrens har valt sjukförsäkring inte alls får vård när de behöver. Tack vare att människor har frihet att själva välja hur de ska vara försäkrade slipper de enskilda försäkringsbolagen ta ansvar för människors hälsa.

En kvinna i Emmaboda gjorde till äventyrs ett besök på en privat tandläkarklinik för att kolla sina tänder. Alltså, vi har ju valfrihet i det här landet, och lockelsen att välja de billigare alternativen är såklart stora.

Hoppsan, sa den privatpraktiserande tandläkaren, här har vi 14 hål! Kvinnan tänkte att det här verkar bli dyrt, och gick till sin folktandvårdsklinik för en undersökning. Inga hål, visade röntgen.

Vad hade det kostat om kvinnan hade låtit den privata kliniken "laga" de 14 "hålen"? Tusentals kronor, helt i onödan. Den här gången var det i och för sig en smart (men också envis; vem betalar egentligen för en till dyr tandundersökning?!) kvinna, som inte riktigt trodde på den privata klinikens påstående. Jag är dock övertygad om att många andra i det här landet lätt köper den information som oseriösa tand-, hälso-, frisk- och äldrevårdsföretag kommer med. Och det är ett problem.

Det är ett problem att vår hälsa ska tjänas pengar på. I Stockholm inför man som bäst under den borgerliga marknadstvångströjan en så kallad vårdreform. Den innebär i korthet att resurserna ska fördelas mindre efter behov och mer efter köpkraft. Och inte bara det - systemet ska också uppmana (de privata) vårdutförarna att locka fler och fler "kunder" till sina kliniker. Alltså kommer de rika stadsdelarna att få massor av kunder som har små eller inga problem, men gör många besök eftersom klinikerna tjänar bra på det, och så kommer vårdcentralerna i fattigare områden att skära ner på bemanningen eftersom deras del av budgeten blir allt mindre. Det drabbar i och för sig ingen rik, så kommentarerna från folkliga politiker som Filippa Reinfeldt är idel positiva. Människors valfrihet ökar ju! Enough said.

Som av en händelse gillar inte folk i Trondheim den här valfriheten. Vad vet jag, kanske är de bara fattiga losers hela bunten? Aron Etzler har i alla fall skrivit en bok om denna lyckade anti-valfrihetspolitik.

Inga kommentarer: