03 december 2008

Charmigt om skola och bilindustri

Under ett besök på högstadie- och gymnasieskolan i Sveg på tisdagen uppmärksammades Ung Vänsters förbundsordförande Ida Gabrielsson av lokalpressen. I ÖP står att läsa:

Det är svårt att få jobb och därmed är det många som inte kan flytta hemifrån, säger Ida Gabrielsson som gärna skulle se fler statliga initiativ.
Man kan ju se saken från det hållet också, att staten redan i dag tar många initiativ. Men den tar dem på förslag från borgerligheten, inte från ungdomarna. Det handlar alltså inte om i största allmänhet statliga initiativ som vi vill se, vi vill istället se rätt sorts initiativ.

I LT kan vi se det här:

– Det handlar om regeringens ungdomsfientliga politik, säger Ida Gabrielsson som nu ser stora faror för de som efter avslutad gymnasieutbildning vill läsa vidare.
I detta är ungdomar alltså direkt drabbade av reformer som minskar deras valmöjligheter senare i livet, men det kan vara värt att understryka den historiska kontinuiteten i regeringens politik. De borgerliga har nämligen agerat likadant i århundraden, med en så begränsande och socialt skiktad utbildningsapparat som möjligt. Bara genom vår medvetenhet och våra krav är det möjligt att tvinga tillbaka de borgerliga orättvisorna.

Det är alltid lika kul när diskussionen kan väckas. Ännu roligare blir det när vi inom kort kommer att omsätta kraven och idéerna på en annan politisk ordning i handling.

Inga kommentarer: