05 december 2007

Pilger om kriget mot demokratin

Antiimperialistisk agitation är sällan så ljuv som när John Pilger dirigerar. Han får tag i det bästa av det bästa.

Ta en och en halv timmes paus från DN-dimman och stig in i klart, rent antiimperialistiskt luftrum. Se filmen "The War On Democracy", om Förenta staternas politik mot demokrati och demokratikämpar i Latinamerika.

Chávez får både inleda och avsluta filmen och han gör det helt sjukt tänkvärt. Tänk om alla fick se den här filmen!

2 kommentarer:

Bazooka sa...

Chávez kan ha rätt men likt förbannat har han tagit upp kampen mot demokratin och sitter snart med alla kort på hand, som vilken socialistdiktator, som hellst. Så småningom kommer folket att tröttna och Chávez kommer att vara en för detta socialistdiktator, som i vilket före detta extremsocialistiskt land som hellst, med undantag då för Kuba och Nordkorea förståss!

Nisse Sandqvist sa...

Jag undrar bara från vilken vulgär planet du kommer, bazooka. Om du kände till hur Venezuela har sett ut fram till Hugo Chávez presidentskap skulle du sannolikt ha en något mer seriös bild av allt.

Men eftersom "diktator" tydligen är ett viktigt begrepp för dig, väljer alltså venezuelanerna sedan 1999 av tvång sin presidents politik?