03 december 2007

Revolutionen i Venezuela fortsätter

Venezuelas valmyndighet meddelar att nej-sidan i folkomröstningen om en förändrad konstitution för Bolivarianska Republiken Venezuela har vunnit. Valresultatet, 49,7 procent ja mot 50,3 procent nej, visar hur sjukt jämn kampen har varit mellan de två lägren. Men man häpnar också över att det i svenska medier har hetat att nejsidan "enligt opinionsundersökningar" har haft ett stabilt övertag. Ungefär samma opinionsundersökningar som gav Ny Alliance en stor roll inför de danska valen tidigare i höst. Det vill säga rena hjärnspöken i riksjournalisternas politiska värld.

Chávez är såklart inte nöjd, men inser samtidigt att det här minskar den akuta risken för statskupp och inbördeskrig. Under natten har högerledare hotat med våldsamheter om omröstningen skulle visa fel resultat och det har funnits stora "förväntningar" från framför allt Washington att ett nederlag för Chávez skulle försvaga honom.

Det som har hänt är såklart ett litet hack i den revolutionära utvecklingen i Venezuela. Men man ska veta att diskussionen inför just den här folkomröstningen har varit osannolikt osaklig, när hela oppositionen närmast parodiskt har dragit sina diktaturargument och chavisterna har svarat att det handlar om "med eller mot Chávez". Det är såklart två felaktiga hållningar, som i sig inte har gynnat förslaget och som dessutom har flyttat fokus från den progressiva utvecklingen.

Hur chavisterna går vidare nu återstår att se. Arbetet med de kommunala råden - som i förslaget fick konstitutionell status som maktbas för medborgarna på lokal nivå - kommer förhoppningsvis att fortsätta, trots att de nu inte får samma tyngd som det var tänkt. Klart är att Chávez har förlorat sin första omröstning och att revolutionen får hitta andra vägar.

Uppdatering: Svensson har skrivit tänkvärt om det hela. Aftonbladets artikel (där för övrigt 100,4 procent av rösterna tycks vara registrerade) är så förvirrad att jag bara gapar.

Inga kommentarer: