27 september 2008

Övervakning, schmövervakning

FRA-lagens borgerliga kritiker har (i europeisk anda, månne?) harmoniserat sig med sina partier och godtar regeringens lagförslag. Alltså kan FRA-lagen träda i kraft som planerat och Sverige kan för andra länders säkerhetstjänster visa upp ett svårslaget system för övervakning av sina medborgares elektroniska aktiviteter.

Men den abstrakta "massavlyssningen" är inte nog - i det borgerliga Sverige finns utrymme för långt mer praktiska tillämpningar av masspsykos. I mitt kvarter har bostadsbolaget köpt in idén om att skadegörelse och "bus", som visserligen har minskat kraftigt på senare tid, men ändå, ska göras slut på genom ett högteknologiskt låssystem. Köpa in är också bokstavligen vad man ska göra, dyrt dessutom: 1,6 miljoner kronor kostar det att installera bara i mitt kvarter, som är det lyckliga pilotkvarteret i försöket. De pengarna är mer än vad man lägger på renovering av badrum, byte av garageportar och uppfräschning av utemiljön tillsammans.

Nu hoppas jag bara att våra driftiga herrar kan hitta ett nytt område där deras undersåtar hittills varit alltför fria och obehärskade, som går att medelst modern teknik övervaka och begränsa. Snart öppnar nog Sanningsministeriet filialer nära dig och din mamma, ska du se!

Inga kommentarer: