18 januari 2008

(v) för lite postmodernt?

Per Wirtén är upprörd för att vänsterpartiet har en för konsekvent politik. Han tycker att partiet borde driva lite vad som helst - ja, varför inte "befria sig från alla -ismer" och tillåta "den radikala mångsidigheten att vända upp och ned på ensidigheten"; skaffa en "jobbpolitik som även tänker kreativt om privat näringsliv"?

Eller, för att sammanfatta Wirténs åsikter om en socialistisk vänsterpolitik:

Det är irriterande.
Jo, jag tackar. Det är svårt att diskutera seriös politik med någon som använder så sjukt obehagliga politiska termer. Verkligt irriterande är dock att Wirtén och inte exempelvis Göran Greider skriver för Dagens Arena.

Inga kommentarer: