12 januari 2008

Stoppa uranjakten nu!

Jag skickade just in en insändare till lokaltidningarna:

I Jämtland är många beroende av vår fina natur för att överleva. Bland annat måste jordbrukare, turismföretagare och gårdar med egna brunnar kunna lita på att naturen kring dem är fri från gifter och andra miljöstörningar. Detta håller nu på att förändras på många håll, när skrupelfria gruvbolag ger sig in i jakten på uranet i den jämtländska berggrunden.

Uranfyndigheterna i Jämtland är rika. För gruvindustrin vore det lönsamt att exploatera vår natur för uranets skull. De miljontals kronor som investeras i sökandet efter uran förväntas av aktieägare ute i världen ge god utdelning när uranet säljs till kärnkraftsindustrin. Det är inte av välvilja som uranexploatörer har kommit till Jämtland, utan av rovgirighet.

När uran ska brytas uppstår stora mängder giftigt lakvatten och bergmassor som måste lagras skilt från den omgivande naturen. Vid urangruvan anlägger man därför i regel en damm, som ska fånga upp och sedimentera farliga ämnen. Men en damm kan brista, vilket nu senast haveriet i Ljungå kraftverk visar. Den som bor i närheten av en urangruva lever alltså med risken för utsläpp av inte bara vanligt vatten utan av de farliga resterna från uran – råvaran i radioaktivt kärnbränsle.

Jämtland ska inte ha några urangruvor. Vår natur ska inte exploateras för att mätta hungern på kärnkrafts- och kärnvapenindustrins marknad. Därför måste alla vi som berörs av uranjakten kraftfullt säga ifrån, innan uranjägarna skrider till verket.

Östersunds FN-förening har startat en namninsamling för att protestera mot myndigheternas tillståndsgivning och uranbolagens rovgirighet. Adressen till namninsamlingen på Internet är:
www.namninsamling.com/uranZ

Inga kommentarer: