31 januari 2008

Mer Greider!

Apropå Greiders förtjänster: Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris tilldelas i år just Göran Greider, med en motivering som heter duga.

Ända sedan debuten 1981 med diktsamlingen Vid fönstret slår ensamheten ut har Göran Greider varit en pådrivande kraft i den radikala samhällsdebatten. I sin stora produktion som omfattar lyrik, essäistik och journalistik har han med konstnärlig kraft utmanat fördomar och vanetänkande och tagit sig an brännande frågor som klassorättvisor och miljöhot. I sitt författarskap har Göran Greider - ofta under hårt motstånd - fungerat som en nödvändig braständare i det offentliga samtalet, och detta i en tid när de konservativa krafterna alltmer flyttat fram sina positioner.

Med sin oppositionella hållning till vår tids knäsatta sanningar är Göran Greider en författare som verkar i Ivar Lo-Johanssons anda.
Heja, heja!

Inga kommentarer: