09 maj 2009

Pensionen åt pensionärerna!

Fyra generationer vänsterpartister kräver på DN Debatt i dag att pensionssystemet görs om i grunden. Kraven kan sammanfattas i tre punkter:

1. Det nya pensionssystemet ger den som tvingats gå sjukskriven länge eller haft många deltidsanställningar alldeles för låg pension. Systemet måste bli mer jämlikt enligt den gamla modellen, där de bästa åren i arbetslivet avgjorde pensionens storlek.

2. Med dagens system frånsäger sig de folkvalda ansvaret för pensionärernas inkomster, genom en automatisk spärr för pensionsutbetalningarna. Istället för att pensionärerna betalar för lågkonjunkturen måste tillfälliga avgiftshöjningar till för att garantera trygga pensioner.

3. Stora summor av våra pensionspengar spekuleras med på börsen. Många miljarder har försvunnit som avgifter till börsmäklare - ännu mer till följd av finanskrisen - och så ska det inte vara. De pengar som sätts in i pensionssystemet av oss sparare ska också tillfalla pensionärerna.

Socialdemokratins brott mot arbetarrörelsens pensionssystem är många. Förr var strävan att alla pensionärer skulle garanteras en dräglig inkomstnivå. Man utformade också systemet och dess kompletteringar för att även "fattigpensionären" skulle kunna leva ett värdigt liv. I dag heter det istället att varje pensionssparare har ett eget ansvar för sin framtida pension och att man måste göra ett "medvetet val".

Jag fick hem ett besked i går om att eftersom jag inte har valt pensionsfonder så har mina pengar placerats åt mig av mitt pensionsbolag. Vi är många som - antingen som en medveten protesthandling, av okunnighet eller av ointresse - inte väljer våra pensionsplaceringar. Ska vi straffas för det? Den gamla socialdemokratin hade med emfas svarat nej på den frågan.

Dagens socialdemokrati lämnar mer öppet. För här har en gigantisk förskjutning ägt rum, från en klassbaserad, strukturell syn på pensionerna, till en marknadsorienterad och individualistisk syn. Är låginkomsttagare för lata för aktiva pensionsval? Då får vi väl lära dem att placera sina fonder rätt!

Borgarna älskar dagens pensionssystem. Så mycket att de är beredda att göra avkall på sina gamla principer om systemets "självreglering" med nya regleringar. Det här borde Socialdemokraterna ta sig en funderare kring. Är det särskilt rimligt att, med tanke på hur SAP historiskt har förhållit sig till gamla ATP, helt låta borgarnas marknadsfundamentalism bli styrande princip för framtidens pensioner? Så snälla, snälla sossar: Vänsterpartiets förslag är en bra början. Anslut er till dem.

Inga kommentarer: