10 oktober 2008

En konflikt har uppstått!

LO:s Wanja Lundby-Wedin har upptäckt en konflikt i det sociala EUropa: arbetsgivarna och facket delar inte åsikt i frågan om lönekonkurrens! Nej förlåt, någon konflikt har Wanja inte konstaterat - en "klyfta" är rättare sagt vad det är fråga om. Jag tänker mig att nästa steg är att Lundby-Wedin upptäcker att EU har använts som ett verktyg av företagsvärlden för att bryta upp det stackars oskyldiga facket. Statens frånvaro i sin roll som fackets försvarare finner Lundby-Wedin nästan omöjlig att begripa.

Utspelet, ett pressmeddelande från LO, är så fånigt och naivt att man lika gärna kan läsa det i sin helhet och få ett gott skratt:

LOs och Europafackets ordförande Wanja Lundby-Wedin:
Djupt oroväckande att europiska politiker lägger sig platt för EG-domstolen

Idag har kommissionen och arbetsmarknadsministrarna från Sverige, Frankrike, Tyskland, Danmark och Luxemburg i ett forum om arbetstagares rättigheter och ekonomiska friheter deklarerat att de inte är villiga att agera för en förändring av utstationeringsdirektivet eller att aktivt stödja kravet på en social klausul.

De flesta av arbetsmarknadsministrarna erkänner att EG-domstolens senaste domar på arbetsmarknadsområdet, i synnerhet Lavaldomen, har skapat en obalans mellan EU:s sociala och ekonomiska dimensioner. Domarna innebär att medlemsstaterna handlingsutrymme, att på egen hand reglera den inhemska arbetsmarknaden har begränsats. EG-domstolens aktivism bekymrar arbetsmarknadsministrarna, men de är inte villiga att agera.

- Det är djupt oroväckande att europeiska politiker lägger sig platt för EG-domstolen. Det är oacceptabelt att politiker inte vågar ta ansvar för och agera i politiska frågor som kräver politiska lösningar. Om politiker i Europa inte vågar ta ansvar och agera för förändringar i utstationeringsdirektivet äventyras allmänhetens förtroende för EU, kommenterar Wanja Lundby-Wedin.

Under dagen har det också tydliggjorts att klyftan mellan fack och arbetsgivare i Europa är stor. BuisnessEurope, i motsatts till Europafacket, anser att utgången av Viking, Laval, Ruffert och Luxemburgdomarna är tillfredställande och att utstationeringsdirektivet inte behöver förändras. Kommissionens förslag att överlåta till arbetsmarknadsparterna på europeisk nivå att gemensamt lägga fram ändringsförslag till direktivet har mycket små möjligheter till framgång.

- Det finns stora olikheter mellan arbetsgivare och fack vad gäller synen på EU:s syfte och ändamål. Arbetsgivarna hävdar att EU är ett marknadsprojekt, med fri rörlighet och konkurrens som ledstjärna. Vi menar att EU:s sociala dimension, med likabehandling och skydd av grundläggande rättigheter, är en förutsättning för fri rörlighet. De olika utgångspunkterna blir tydliga när konsekvenserna av EG-domstolens domar diskuteras. Vi kräver att arbetsgivarna lever upp till en aktiv social dialog där syftet är att finna en balans mellan fri rörlighet och arbetstagarnas rättigheter.
Och, LO, om ni inte är på det klara med det ännu:

- Tvinga sossarna att vägra rösta om Lissabonfördraget i november. Kvarstår sossarna vid sin nuvarande position (vi behöver ingen utredning; Lissabonfördraget är färdigt att sjösättas) - utlys generalstrejk! Att arbetarrörelsen lämnar makten i ett grundlagsärende åt överklassen och borgerligheten är vansinne!

- Socialt protokoll, visst, men det kan väl lika gärna tillfogas nuvarande fördrag? Skippa helt allt snack om att Lissabonfördraget är bra. Utvecklingen i EU kommer uppifrån - från kommissionärerna, rådet och övriga pampar - och från sådana höjder har man (vilket i pressmeddelandet presenterades som vore det en oväntad, ny företeelse) allt annat än sympatier för fackföreningsrörelser.

- Bryt med staten i form av regeringen, både nuvarande och andra. Det är ohälsosamt med en landsorganisation som står handfallen när staten inte längre kämpar åt den. Det bäddar i dessa tider, när företagen tar över fackens roll som statens skyddslingar, för massiva, avgörande nederlag. Fortsätter naiviteten kommer all makt som arbetarrörelsen har tillkämpat sig att försvinna på några års sikt och ersättas av företagsdiktat.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nisse:

Sjukt bra skrivet! Att inte du var LO:s ordf. istället för sossepampen Wanja :)

Kan du förresten kommenetar MUF:s senaste stolpskott?

http://www.hejafriheten.se/

Nisse Sandqvist sa...

Åh nej, inte Muf igen... Det är så pinsamt, det är på precis samma nivå som LO! Samma sandlåda, samma trams. De borde läsa hur deras egna parlamentariker (Fjellner och Ibrisagic tillhör ju det unga moderata gardet) röstar i exempelvis telekommunikationsfrågan, som för Muf är så helig... Och det där om att det är sossarna som vill sänka ungas löner? Wtf? Lönespridning är det åtminstone än så länge bara borgerliga man hör prata uppskattande om.