20 oktober 2008

Nedräkning: Lissabon

Om en månad röstar riksdagen om Lissabonfördraget. En avgörande konstitutionell fråga, som det råder tystnad om eftersom beslutet att godkänna fördraget ska tas av en "blocköverskridande majoritet" bestående av sossarna och borgarna. Nej till EU i Jämtlands län har följande att säga till våra jämtländska riksdagsledamöter:

Respektera folkviljan – rösta rätt om Lissabonfördraget!

Den 20 november beslutar riksdag om Sverige ska godkänna Lissabonfördraget. De fem riksdagsledamöterna från Jämtlands län tänker alla rösta ja till fördraget. Detta visar på ett stort demokratiskt underskott, eftersom opinionen i vårt län knappast kan sägas dela denna optimism inför EU:s nya grundlag.

Lissabonfördraget pressas igenom riksdagen av regeringen och socialdemokratin. Detta trots att fördraget dömdes ut med ett rungande ”NO!” i den enda folkomröstning som hållits, på Irland i juni 2008. Eliten vill varken ha en folkomröstning om Lissabonfördraget eller förhandla om undantag för kollektivavtalen och den svenska välfärdsmodellen.

Förvärrar bristerna i dagens EU
EU:s institutioner får mer makt på medlemsländernas bekostnad. Den fria marknaden överordnas alla andra frågor, som miljö och arbetstagares rättigheter – inte ens i krig får den inskränkas. EU-parlamentets flytt mellan Strasbourg och Bryssel 12 gånger per år blir grundlagsfäst. Trots att vi har röstat nej till EMU i en folkomröstning får Sverige inget undantag i Lissabonfördraget.

De stora länderna kör över de små
Sverige har i dag vetorätt mot många förslag från EU:s stora medlemsländer. Denna rätt försvinner på flera områden med Lissabonfördraget. Inte heller kan Sverige driva på för en mer rättvis världsordning, eftersom fördraget kräver att hela EU har samma handelspolitik.

Militärallians, inte fredsprojekt
Lissabonfördraget förstärker EU:s gemensamma utrikespolitik och unionen får en egen utrikesminister. Det betonas i fördraget att medlemsländerna ska ”förbättra sin militära kapacitet” för EU:s militära styrkor. EU ska precis som USA kunna gå in med militära styrkor i andra länder om det bedöms som nödvändigt.

EU tvingar fram marknadsliberalism
I fördragets artikel 98 slås fast att medlemsländerna ska agera enligt ”principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens”. Oavsett vilken regering vi väljer i Sverige ska den alltså enligt grundlagen föra en politik som avreglerar och befriar marknadskrafterna.

Detta är inte acceptabelt! Vi kräver en folklig debatt kring Lissabonfördraget. När beslutsfattarna nu vill överföra mer makt till EU borde det vara självklart att de först möter sina väljare i öppen dialog. Ett ja till fördraget kan inte ångras. Därför uppmanar vi Berit Andnor, s, Marie Nordén, s, Gunnar Sandberg, s, Ola Sundell, m och Per Åsling, c:
Ge oss möjlighet att diskutera Lissabonfördraget – rösta inte ja den 20 november 2008!
Mitt tips till alla som vill markera mot eländet är att kontakta de lokala riksdagsledamöterna. De har ett ansvar att representera oss - inte att representera sina partigrupper i EU-parlamentet.

Inga kommentarer: