19 oktober 2008

Hjälp Sverige!

Hittade just en fantastisk hemsida, helpsweden.org. Utformad enligt standardmallen för hur vi ska ge de stackars afrikanerna mat för dagen, fast med afrikaner som pratar snällt om de stackars svenska barnen istället.

Det här är precis så som svenska biståndsorganisationer borde folkbilda i allmänhet. Det behövs i dessa tider, när vi har en biståndsminister som tycker att Turkiet är viktigare än Nicaragua och en handelsminister som ser utvecklingsbistånd som skadligt och inte nämner ordet "rättvis" i samma mening som "handel". När det demokrati- och folkrörelsearbete som präglar en stor del av svenskt bistånd ersätts av företagsstödjande verksamhet blir opinionsbildningen i Sverige desto viktigare.

Sverige skulle behöva hitta tillbaka till sin gamla antiimperialistiska ståndpunkt, där respekten för andra vägde tyngre än "vita mannens börda" och kraven från företagen. Vi skulle behöva diskutera konkret samhällsbyggnad med Kuba hellre än att fräsa om att där finns brister i yttrandefriheten. Vi skulle behöva hjälpa Senegal med expertis inom handelsavtal, så landet inte blir en koloni under EU. Och vi skulle göra stor nytta om vi ersatte vapenhandeln med länder i Mellanöstern med någonting konstruktivt... Kolla till exempel in vänsterpartiets motion om millenniemålen.

Inga kommentarer: