30 mars 2009

Lite nytt under LO-solen

Presskonferensen som pågår just nu, och som LO kallade till för att presentera sina åtgärder mot höga löner, bonusar och pensioner, ger inte mycket. För oss som lyssnar via nätet är den lite av en besvikelse, trots att LO-ordföranden pressas hårt.

LO har haft etiska riktlinjer att gå efter tidigare, men de har kunnat åsidosättas av andra principer, i första hand av marknadsprincipen "vi måste betala marknadsmässiga ersättningar till vd". Nu ska man, säger Wanja Lundby-Wedin, verkligen följa dessa efter att ha utvärderat och kompletterat dem.

Upp till 20 miljoner kronor, pekar Lundby-Wedin på, har betalats ut på felaktigt sätt. Hela styrelsen - LO- och Svenskt Näringsliv-representanter tillsammans - är överens om att pengarna ska betalas tillbaka.

Det är bra att LO nu kräver en "oberoende" ordförande i styrelsen för AMF Pension. Som det är nu har Svenskt Näringsliv genom tidigare SAF-chefen Göran Tunhammar majoritet i styrelsen. Man anar att Lundby-Wedin lägger skulden för den uppkomna situationen på Tunhammar och ersättningskommittén i styrelsen, men hon vågar inte säga det rakt ut.

Att kräva alla papper på bordet och ställa följdfrågor tycker Wanja Lundby-Wedin såhär i efterhand hade varit ett rimligt agerande från LO:s sida. Det verkar rimligt, men var det inte just detta som LO rättfärdigade sitt deltagande i styrelser med? Att granska, ifrågasätta och sen förändra inuti systemets ramar är den politik som det reformistiska LO driver. LO kan och bör använda sin makt och sitt inflytande till att förbättra "sitt" pensionsbolag. Är avtalen för krångliga? Då borde LO-representanterna lägga fram ett enklare avtalsförslag, som är transparent. Annars har ju LO som ägare misslyckats med hela sin uppgift.

Jag har tidigare skrivit om just AMF Pensions verkställande direktörer, tidigare Christer Elmehagen och nuvarande Ingrid Bonde. Det är anmärkningsvärt att den förre ändå framstår som ideologiskt mer sympatisk än nuvarande. Jag undrar hur långt ifrån vanliga pensionärers verklighet den marknadsfundamentalistiska Bonde befinner sig, när redan Elmehagen visade sig vara uppe bland molnen. Blir det nya nattliga presskonferenser när det står klart hur mycket Bonde genom krångliga avtal har lyckats roffa åt sig?

Inga kommentarer: