20 februari 2008

Något om miljön

Earth Policy Institute har jag tidigare refererat till, som en spännande källa till fakta om miljön och världens naturresurser. Nu har nya siffror kommit, som ger en hum om hur illa naturens tillgångar faktiskt nyttjas. Några fakta:

- Sju av de senaste åtta åren har världens konsumtion av spannmål överstigit den totala produktionen. I dag används 20 procent av Förenta staternas spannmålsskörd till produktion av etanol för fordonsbränsle. Spannmålsodlingarnas avkastning ökade hälften så snabbt på 1990-talet som på 1960-talet.
Med andra ord står vi sannolikt inför en period av matbrist med höga världsmarknadspriser på mat och därmed ökande mängder undernärda och svältande. I dag börjar undernäringen öka i relativt välmående länder som Mexiko och Indonesien. Maten fördelas än i dag åt dem som efterfrågar den till högst pris - västvärldens bilister - och inte åt dem som har störst behov av den. Marknadens osynliga hand är förfärligt synbar för vissa människor.

- De åtta varmaste åren som någonsin uppmätts på vår planet har alla infallit den senaste tioårsperioden. Världens ekonomiskt brytningsvärda tillgångar av metaller som bly, tenn och koppar kommer att vara uppgrävda om 25 år med nuvarande ökning i brytningstakt. Det tillverkas 110 miljoner cyklar och 49 miljoner bilar per år.
Om världens samlade bilproduktion låg på 4,9 miljoner bilar skulle det vara hållbart. Men nybilsproduktionen minskar inte, den ökar - bara i Sverige 2007 gläds industrin och ekonomijournalisterna åt en ökning av försäljningen med drygt åtta procent. Hållbart vore kanske en minskning med tio procent, och en årlig nybilsförsäljning på 30 000 bilar istället för 300 000. Att folk i raskt accelererande takt väljer att färdas med den ur miljösynpunkt förkastliga bilen är något fullkomligt självklart och acceptabelt i vårt land i dag. En liten ljusglimt fick vi i går på Rapport, där Klimatberedningens förslag till järnvägssatsningar presenterades. Ljuset släcktes som tur är av Fredrik Reinfeldt, som i dag konstaterar att det skulle behövas åtminstone 50 miljarder kronor till för att genomföra förändringarna. Och varför satsa pengar på sånt, när man lika gärna kan få nya bilförsäljningsrekord för pengarna?

Det kan inte vara meningen att världens ekonomi ska fungera på det här sättet - att fattiga ska bli utan mat som en konsekvens av att rikare länders makthavare vägrar ändra synsätt. Fler och fler organiserar sig i de fattigare länderna för en värld bortom hungerstrejker och slavarbeten, för en värld där de själva sätter dagordningen för ekonomin. Hoppas att folk också här i Sverige börjar agera i detta sitt kollektiva egenintresse.

1 kommentar:

Robert Zackrisson sa...

Fett skrivet Nisse! Hoppas Freddy läser detta.