22 mars 2006

Marknadens reformering

I Förenta staterna finns en spännande utveckling att ta del av, för den som orkar. Efter att priset på naturgas i höstas gled över tio dollar per tusen kubikfot släppte spärrarna för den amerikanska vindkraftsindustrin. Naturgas - och de flesta andra energibärarna - är nu så dyra att vindkraft är billigare att satsa på.

En artikel från Earth Policy Institute (EPI) räknar ambitiöst upp fakta om energi, med vindkraften som utgångspunkt. Lägg märke till att produktionskapaciteten har tredubblats mellan år 2000 och 2005. Hur var det nu med snacket om vindkraften som ett omöjligt, orealistiskt och oekonomiskt alternativ? Om man ska sammanfatta det hela på svenska blir det ungefär såhär:

- Sedan 80-talet har kostnaden per producerad kilowattimme vindkraftsel sjunkit med över 85 procent. Det växer i dag fram en grupp av jordägare som i stort sett kan leva på ersättningen från vindkraftverk som ställs upp på deras mark. I vindrika delstater där vissa elkunder har bundit sina elpriser till "grön el-taxa" betalar andra elkunder i dag dyrare för den konventionella elen.

- I fjol ökade den installerade effekten för amerikansk vindkraft med 36 procent från föregående år, en siffra som kan stiga till 50 procent i år tack vare skattelättnader för vindkraftsinvesteringar. Tillverkarna har sin produktionskapacitet av vindkraftsturbiner uppbokad åtminstone till nästa års utgång.

Bevisligen kan världens mäktigaste ekonomi med en stadig statlig hand vrida utvecklingen åt det hållbara hållet på riktigt, i stort sett utan elcertifikat. Svenska regeringen, däremot, tror på marknadslösningar i större utsträckning och ser inte någon vits i att pressa elbolagen till seriösa satsningar på bra energi. Sedan kravet på återreglering av elmarknaden höjts även av industrin, och dagens rapport från EPI visar en makalös utveckling av amerikansk och global vindkraft, vore det inte fint om Sverige även angående vindkraft var i världstopp? Låt staten "reformera" kraftmarknaden! Med gemensamt ägande blir också nyttan gemensam.

Oändlig energi som alla äger och som aldrig tar slut. Wunderbar, ja!

Inga kommentarer: