26 mars 2007

Skoldebatten från helvetet

Diskussionsläget i Sverige är åt helvete. I Venezuela diskuterar man huruvida skolan ska lära ut socialistiska värderingar, eller bara radikalhumanistiska, medan oppositionen mot alliansregeringen i SvD:s artikel ser ut såhär:

–Det är vansinnigt, en dödsstöt för Waldorfpedagogiken. Man slår sönder hela deras ­läroplan, likriktar den och tvingar skolorna att undervisa på samma sätt som den kommunala skolan, ­säger Mats Pertoft.
Ja, det är vansinnigt med betyg från årskurs tre. Men, miljöpartist där, vad är grejen om kommunala skolor? Självklart ska vi ha likvärdiga skolor i Sverige, där alla får utbildning och lärande enligt läroplanens föreskrifter. Det förutsätter också en pedagogisk mångfald, där waldorfpedagogiken såklart har sin plats. Däremot undrar jag vad i hela fridens namn som talar för att "den kommunala skolan" skulle "dra ner" övriga pedagogiker i smutsen.

Det som händer i den svenska skolan i dag är att den skiktas upp, där elit, semi-elit och pöbel får sina egna skolor. Kritiken bör riktas mot det segregerande skolsystemet och dess många funktioner, typ friskolereformen, skolpengen och betygskraven. Inte från friskolorna mot de kommunala skolorna.

1 kommentar:

Elisabet Öhrnell sa...

Jag vet inte riktigt om jag tycker friskolorna är några elitskolor - inte här i Östersund i alla fall. Möjligen med undantag för Frigga, som jag vet för lite om och som rent geografiskt ligger misstänkt nära gräddhyllan. Annars tror jag elever med problem - eller kanske snarare problemföräldrar - är överrepresenterade i friskolorna inne i stan. Ute i glesbygden startas friskolor så fort kommunen lägger ner byskolan - på gott och ont. Framförallt dränerar friskolorna de kommunala skolorna på pengar och omöjliggör långsiktig skolplanering överhuvudtaget. Och skulle vara helt onödiga om inte skolpolitiken var så rigid - om det fanns större utrymme för alternativa pedagogiker och idéer inom den kommunala skolan.
Vad gäller nationella prov i trean har jag hört en liknelse som jag tycker säger väldigt mycket, och som vi använder flitigt på lillasysters waldorfskola: Att utsätta elever för prov i tid och otid är som att dra upp morötterna i tid och otid för att kolla om dom har växt. Jag tror inte Jan Björklund lyckas så bra som morotsodlare. Och de stressrelaterade sjukdomarna kommer att fortsätta öka i omfattning och krypa neråt i åldrarna.
Så länge ingen kan bevisa att prov, betyg och läxor är bra, kommer jag att fortsätta hävda att dom är av ondo. Under förutsättning att man vill att folk faktiskt ska lära sig saker, alltså. Men det är ju inte det som är meningen med borgarnas skola.