12 december 2006

Norberg krystar fram chavistkritik

Johan Norberg använder Latinobarómetro, ett chilenskt opinionsmätningsprojekt, för att kasta skit på Hugo Chávez. Det får han gärna göra - Chávez hotar fundamentet i den världsbild som Norberg bygger sina floskler på. Men skiten känns plågsamt krystad, så att säga.

Latinobarómetro är intressant av flera anledningar. Organisationen ställer varje år frågor till folk i Latinamerika om deras samhällsuppfattning och nutidsorientering. Latinamerika är ungt på demokratins område. Långa perioder av Washington-stödda militärdiktaturer har följts av en period av Washington-stödda liberala regimer i de flesta latinamerikanska länder. Sedan några år tillbaka ställs den politiska kartan radikalt om i och med den vänstervåg som kontinenten upplever, efter liberaldemokratiernas misslyckande.

Venezuela är det land som har haft demokrati obrutet (om man bortser från tillfälliga kuppförsök) längst i sin världsdel. Det är också det land där tron på demokratin är på störst frammarsch. Sedan 1996 har landets opinion svängt från försiktigt positiv till skeptisk när det gäller synen på Förenta staterna. Venezuelanerna blir också stadigt mer tillfreds med sättet på vilket deras demokrati fungerar. Siffrorna blir bättre för varje mätning.

Något överraskande avviker dock inte den venezuelanska opinionen från resten av Latinamerikas när det gäller synen på marknadsekonomi. Oroande är det också när venezuelanerna på en skala mellan 1 och 10 placerar sig längre till höger än de flesta andra i undersökningen. Man håller fortfarande med om, snarare än förkastar, påståendet att marknadsekonomi är "det enda system som kan utveckla landet". Förhoppningsvis blir det ändring i det påståendet i 2007 års mätning, sedan Chávez förklarat sitt projekt "socialism i det tjugoförsta århundradet" inlett.

Men tillbaka till Norbergs skitkastningsförsök. Chávez är mindre populär än Bush. Det är i stort sett dött lopp mellan Bush och Chávez på popularitetsindexet, men det är till Chávez nackdel, enligt Johan Norberg. Vad beror detta på? Är vänsterradikalism lika illa uppskattat som högerradikalism i Latinamerika? Nej, knappast.

En titt på media - inte bara i Venezuela utan runt hela kontinenten - visar varför uppskattningen för chavismen knappast når utanför Venezuelas gränser. Mediesituationen är generellt uppskruvad och högervriden, så som den brukar vara där media är "fritt" ägda av landets ekonomiska elit. Således är inte Hugo Chávez en person man belyser särskilt sakligt. Visst kastas det skit på Bush också, av populistiska skäl, så det är lite märkligt att han åtnjuter så pass "mycket" popularitet, men de enda media Chávez har att luta sig mot är den statliga tevekanalen. Och det är inte mycket av den totala mediekakan. Det är med andra ord inte konstigt ifall det lilla folk vet om Chávez är det som skithögern skriker om honom.

Lägg till detta att Chávez i sitt eget land, trots de stora privata mediebolagens massiva angrepp mot hans styre, ses positivt på av 66 procent av befolkningen. Inte ens Brasiliens president Lula kommer upp i samma förtroende - även han har störst andel anhängare i Venezuela, 61 procent. Om vi jämför Bushs siffror på hemmaplan: vem är mest illa omtyckt?

The Economist har gjort en sammanställning på engelska, med amerikanska glasögon. Men läs de intressanta delarna av den riktiga rapporten istället, för en mindre vinklad bild.

Inga kommentarer: