25 oktober 2007

Ni får Manta om vi får Miami!

Agneta Norberg tipsar om en kommentar från Ecuadors president Rafael Correa, som med en enorm folklig mobilisering i ryggen har lyckats få bort landets tidigare koloniala styre. Den här gången har Correa sagt några sanningens ord om den flygbas som Washington har vid den ecuadorianska kusten, vars avtal löper ut 2009:

Vi förnyar avtalet på ett villkor: att de låter oss placera en bas i Miami. En ecuadoriansk bas. Om det inte är något problem med att ha utländska soldater på sitt lands mark så borde de givetvis låta oss ha en ecuadoriansk bas i Förenta staterna.
Så kan man såklart inte säga till farbror Bush. Bush, som ju i dagarna satt sin plan för statskupp på Kuba i rullning (läs mer på Esbatis kommentarer), vill inte kännas vid att det skulle vara känsligt med en nordamerikansk flygbas i Ecuador.

I Ecuador är frågan högaktuell. Förenta staternas makt över Latinamerika vilar framför allt på dess ekonomiska och politiska dominans - men i praktiken väger också den militära närvaron tungt. Utan en militär styrka på plats får Washington svårt att övertyga ländernas ledare om den imperialistiska politikens förträfflighet. Således har folk-, freds- och antiimperialistiska rörelser i och utanför Ecuador länge kämpat emot den amerikanska basen i Manta i Ecuador, såväl som mot andra amerikanska baser utomlands. Vad Correa gör är att ställa frågan till Bush på ett provokativt sätt: Varför har du, Bush, ensam privilegiet att placera ut militära utposter i resten av världen?

För ett självständigt Latinamerika krävs den här typen av konfrontation med de imperialistiska banden mellan nord och syd. Correa må utpekas som populist, men han för här beslutsamt fram en åsikt som kräver betydligt mer än ett populistiskt sinne för utspel.

Någon gång i en snar framtid kanske vi får se en amerikansk president i försvarsställning mot ett Latinamerika som kräver upprättelse. En situation där Nordamerika tvingas förhandla med Latinamerika på jämlika villkor; där ingen utnyttjar den andre otillbörligt. Den vänstervind som Correa, Chávez och Morales är företrädare för ger hopp om att rättvisan en gång kan segra.

1 kommentar:

Elisabet Öhrnell sa...

Cool typ, den där Correa!