22 juni 2007

Läst om Venezuela

I nummer 2/2007 av tidningen Latinamerika ställs frågan till tre deltagare på UBV:s riksträff om vad de tyckte var bäst med riksträffen. Två av dessa nämnde Ola Nilssons föreläsning om Venezuela. Tja, det har ju inte varit till vår nackdel att ha haft Ola som lärare under ett år.

Också i tidningen:

Nej till storparti. Förra året lanserade Chávez idén om att skapa ett storparti genom att slå i hop sitt eget Movimiento Quinta Républica med de andra regeringspartierna. Den 4 mars tackade de tre stora partierna nej till förslaget, även om de alla fortsätter att stödja Chávez. Generalsekreteraren för partiet Podemos sade att "socialism ska vara demokratisk, vi sätter oss emot den sovjetiska modellen". Podemos generalsekreterare sa sig även efterlysa intern debatt. Chávez kritiserade sina stödpartier i radioprogrammet Aló presidente genom att bland annat säga: "Säg sanningen! Ni kanske inte tycker om vår slogan: fosterland, socialism eller död?".
Efter de tre partiernas nej till att bilda PSUV, som Chávez storparti var tänkt att heta, gick han ut och bad folk att gå med i partiet. I dag, några veckor efter partiets bildande, har PSUV drygt fem miljoner medlemmar. Utan att kommunistpartiet och de radikala partierna har behövt upplösas. Den "sovjetiska modellen" samexisterar alltså med den "demokratiska socialism" som de gamla partierna säger sig vilja ha. Gamla partier-Chávez: 0-1

Inga kommentarer: