17 juni 2007

Debattartikel om RCTV

Det har skrivits ett par debattartiklar till Venezuelas försvar i samband med RCTV-nyheten för ett par veckor sedan. Själv skrev jag här på bloggen, men mitt namn har också hamnat under en artikel som vi kursdeltagare skrev i egenskap av folkhögskolestudenter. Jag hade inte i förväg läst igenom hela artikeln och kan inte skriva under nu på allt som står där, men det känns som en viktig debattartikel ändå. Den publicerades i Skånska Dagbladet och finns inte tillgänglig någon annanstans på nätet.

Rapportera nyanserat om vad som händer i Venezuela!
De senaste dagarna har svensk media rapporterat om den venezolanska tv-kanalen RCTV. Tyvärr har denna medierapportering varit väldigt ensidig och i vissa fall rent av felaktig. Vi är en grupp folkhögskoleelever på Att förändra världen-kursen på Kvarnby folkhögskola som besökte Venezuela under februari 2007 för att studera demokratin och situationen med de mänskliga rättigheterna i landet. Där besökte vi såväl regeringsanhängare som oppositionella samt både regeringstrogen, oberoende samt oppositionell media. Vi fick uppleva att svensk media endast låter den minoritet av befolkningen som tillhör oppositionen komma till tals, en bild som vi fick bekräftad av landets största oberoende tidning, Últimas Noticias.

Venezuelas president Hugo Chávez Frías har sedan 1998 vunnit 13 val och folkomröstningar, vilket är fler än någon annan regering i världen. Han är alltså en folkvald president med ett starkt folkligt stöd och legitimitet.

1999 röstade en majoritet av den venezolanska befolkningen för den nya grundlag som idag gäller i landet. Chávez och hans regering genomför nu en politik som ligger i linje med den som folket röstade fram i grundlagsfolkomröstningen. Det samma gäller den mediepolitik regeringen nu för i Venezuela, vilken har ett starkt stöd hos den venezolanska befolkningen. Självklart finns det kritiker, men vi ställer oss kritiska till att det endast är denna lilla högljudda minoritet som får utrymme i svensk medierapportering. Situationen i Venezuela skiljer sig inte så mycket från den vi har i Sverige – sändningen i det öppna marknätet regleras av staten. Om exempelvis TV4, som är den enda privata kanalen i marknätet, skulle bryta mot villkoren för sändning i marknätet skulle också de förlora sitt tillstånd i marknätet.

I svensk media får man läsa att Chávez nu ska ha ”stängt ner” RCTV, på grund av att den är en oppositionell TV-kanal. Detta är felaktigt på två punkter.

För det första stängs inte RCTV ned. Dess sändningstillstånd från marknätet förlängs inte, vilken är en avgörande skillnad. TV-kanalen kan fortsätta sända via satellit och kabel precis som TV3 och Kanal 5 i Sverige (som sänder från Storbritannien då de inte vill/kan leva upp till de svenska medielagarna).

För det andra vägras inte RCTV fortsatt sändningstillstånd på grund av att den är oppositionell. Det finns många oppositionella TV-kanaler som sänder både via marknätet och via satellit, utan för att den kontinuerligt har brutit mot den nya medielagstiftningen som har instiftats i enlighet med den nya grundlagen. Lagen innebär bland annat ett förbud mot förtal, sändning av alkohol- och tobaksreklam, på ungefär samma sätt som lagstiftningen reglerar dessa företeelser i Sverige.

Varken i Sverige eller i Venezuela är det idag tillåtet att fabricera fakta, manipulera bilder, kalla en folkvald president för ”apa” (på grund av hans indianursprung), eller uppmana och uppvigla till våldsamt upplopp och statskupp, vilket RCTV har gjort sig skyldig till vid 652 dokumenterade tillfällen. RCTV blir alltså inte nedstängt utan kanalen sändningstillstånd förnyas inte, vilket snarast borde ses som ett milt ”straff” med tanke på antalet lagöverträdelser.

Det finns däremot två TV-kanaler som har blivit nedstängda i Venezuelas historia. Dessa är Catia TV (en oberoende, alternativ lokal TV-kanal) och VTV/kanal 8 vilken är en statlig informationskanal. Dessa båda kanaler stängdes ned av samma opposition som nu får obegränsat medieutrymme i Sverige, under deras våldsamma kuppförsök mot den folkvalda presidenten den 11 april 2002. När detta hände fanns det ingen rapportering om detta i svensk media. I den nya grundlagen som trädde i kraft år 2000 regleras att marknätet är folkets egendom och att en oberoende public service-kanal ska startas. Det är denna kanal som nu ska ta RCTV:s utrymme i marknätet. Denna nya kanal heter Teves och skall enligt grundlagen vara politiskt och ekonomiskt oberoende från stat och näringsliv. Den nya TV-kanalen får sitt material från 500 oberoende producenter som fritt fått tävla om upphandlingen av utrymmet. Om det i Sverige inte anses vara ett demokratiskt problem att exempelvis TV3, 5, 6 och 8 länge bara fått sända via kabel och satellit, varför kan man inte acceptera detsamma när det gäller Venezuela?

Catherine Holt, Stefan Kangas, Olof Holmgren, Daniel Larsson, Maja Stolt, August Flensburg, Kajsa Lundell Karlberg, Matti Eladhari, Nisse Sandqvist, Ola Nilsson
Kvarnby folkhögskola, Malmö

7 kommentarer:

Elisabet Öhrnell sa...

Fast det var ju en helt okej och för gemene man upplysande insändare. Trist att sånt där inte kommer in på DN Debatt och andra arenor som läses av lite fler.

Erik A sa...

Vad är det du inte kan skriva under på i artikeln? Mest nyfiken.

Thomas sa...

Bra insändare ju!

Nisse Sandqvist sa...

Erik A: Framför allt är det lite i starkaste laget att skriva att nedstängningen har "starkt stöd" - det är ändå en av få åtgärder som regeringen genomför i strid med rådande opinion. Sen tycker jag väl också att det är tveksamt att skriva att det finns "många olika" oppositionella kanaler i marknätet, för så vill jag mena att det inte förhåller sig. Det finns hellre noll än många.

Thomas: Ja! Den skrevs på lektionen samtidigt som vi hade andra grejer på gång... :-)

August Flensburg sa...

Nisse, det är inte nedstängningn som sådan som har "starkt stöd" enl insändaren utan den nuvarande mediepolitiken. När det gäller det specifika fallet med RCTV så finns det mig veterligen ingen tillförlitlig källa på hur många som stöder att de inte fick förnyat tillstånd, däremot så gick ju hundratusentals ut och demonstrerade för att visa att de stödde det.
När det gäller det andra så finns det två oppositionella TV-kanaler i marknätet. "Många" inbegriper även de som sänder via satelit.

Så nog tycker jag att du borde kunna stå för artikeln!

Nisse Sandqvist sa...

August: Visst står jag för artikeln! Men det är fortfarande lite att töja på sanningen, tycker jag, att skriva att det finns ett starkt stöd. Jag är rätt säker på att den mediepolitiska politiska processen av de flesta "vanliga" människor inte alls upplevs som särskilt bra. Chavister visar sitt stöd - javisst, men det är ett stöd som baserar sig mer på förtroendet för Chávez än något annat. Om vi ska vara lite politiskt korrekta kan man säga att RCTV-grejen genomförs i tydlig motvind mot opinionen. För att svära ytterligare i kyrkan kan jag tillägga att sättet på vilket regeringen genomför sin politik har fått kritik från de flesta organ som granskar dylik verksamhet.

Angående marknätet vill jag fortfarande hävda att RCTV var den enda oppositionella kanalen. Oppositionell i bemärkelsen "vi är inte betalda av myndigheterna".

August Flensburg sa...

Så Chavister stöder det Chavez gör inte för att de tycker att det är bra utan för att de har förtroende för honom personligen? Det var inte alls den bilden jag fick när vi var i Venezuela. Dessutom: Med din definition av oppositionell media så finns det fortfarande två sådana kanaler i marknätet.

Och angående kyrkan: Det enda heliga är sanningen ;)