24 juni 2006

Better energy. Start here, now.

Med befintlig teknologi skulle vi kunna halvera användningen av elektricitet och olja här i världen, menar internationella energiorganet IEA. Fast vi gör det inte. De rika människor som skulle kunna investera i denna teknologi, köper hellre en kraftigare luftrenare än minskar utsläppen av luftföroreningar. Och de fattiga människorna har inte råd med någon annan teknologi än den miljösämre. Dessutom tenderar vi i den resursstarka delen av världen att låta producera våra konsumtionsvaror i de delar av världen som använder sig av energisämre teknologi. Isn't that weird?

Vattenfall bygger just nu Sveriges största vindkraftspark i havet utanför Skåne, med nära 50 vindsnurror. De kommer att producera ungefär 0,4 TWh el per år. Med andra ord lägger de till runt 50 procent till den svenska vindkraftsproduktionen. Om Vattenfall hade valt de stora vindkraftverken hade parken producerat 0,8 TWh årligen i stället - och bara sådär fördubblat svensk vindkraft. Sydkraft har sitt projekt Utgrunden II på gång, där 24 vindsnurror ska ge knappt 0,3 TWh. Med andra ord kan man genom olika, till synes rätt enkla, val förändra rätt mycket här i världen. Särskilt om man är energibolag med hundratals miljarder kronor att sätta sprätt på. Bland bolagens lite mer långsiktiga planer finns Kriegers Flak och Södra midsjöbanken, som tillsammans skulle ge runt 5 TWh i vindkrafttillskott.

Om vi börjar här så kan det bara bli bättre. Och så kan vi gå rakt på de stora maskinerna!

Inga kommentarer: