03 juni 2006

Emot en sämre skola

Vänsterpartiet inledde juni med att lägga fram 14 förslag för en bättre skola. Dagarna innan har det debatterats flitigt i media om dessa förslag är bra eller tokiga. Folkpartiet-falangen menar att det är "kunskapsfientligt" och "tokigt". En enig kör av ledarskribenter (bortsett från dem som inte är politiskt korrekta) förkastar förslagen. En skola som utgår från att eleverna ska ha en god arbetsmiljö? Icke! Här ska ställas krav! Lars Leijonborg förklarar hur det går till:

Kulturstriden om skolan är vi på väg att vinna. Allt fler håller med oss om att det är rätt med krav, ordning och betyg i skolan. Att alla till höger om kommunisterna tar sig för pannan och dömer ut det krav på avskaffande av läxorna i skolan som vänsterpartiet för fram visar att vi numera har problemformuleringsprivilegiet inom skolpolitiken. Hade förslaget om avskaffade läxor förts fram för några år sedan hade flera jamsat med – det är jag övertygad om.
Jag är rädd att det stämmer som Leijonborg menar: Jan Björklunds folkparti har tagit över skoldebatten. Det är politiskt korrekt att ställa krav; inte på skolan i sig utan på eleverna. "Det är eleverna som gör fel och alltså elevernas fel."

Det är kravet på läxfri grundskola som har upprört mest. Vänsterpartiet tycker att skolan ska vara kompensatorisk - alltså att det inte ska vara svårare att tillgodogöra sig utbildningen om man har arbetarklassföräldrar. Att elever inte ska behöva utföra reguljärt skolarbete hemma, som det ju tyvärr ser ut i dag, är en bra tanke. I kombination med kraftigt ökade resurser till skolorna, för mindre klasser och fler lärare, är läxfrihet helt självklart.

Förslagen är också i övrigt bra: frukost och lunch ska serveras gratis på skolan (se bara Primrose - där sitter man gärna och jobbar hela dagen). Utbildningen ska handla mindre om att plugga för betyg, och mer om att lära sig begripa, tillgodogöra sig och värdera information. Skolan ska vara en demokratisk arbetsplats där man dessutom erbjuder högstadie- och gymnasietjejer utbildning i feministiskt självförsvar.

Skolförslagen har helt enkelt en analys bakom sig som bygger på ett elev- och människoperspektiv där alla - särskilt svagare elever - ska få en chans och inte straffas. Där den egna inlärningen står i fokus, inte lärarens befallningar. Helt emot den auktoritära och repressiva institution folkpartiet strävar åt.

1 kommentar:

Anonym sa...

I really enjoyed looking at your site, I found it very helpful indeed, keep up the good work.
»