30 juni 2006

Diktaturer och deras kreatur

DN ställer Israels bombningar mot att palestinska terrorister håller en israelisk värnpliktig fången. Det är så man kräks. ISRAEL AGERAR INTE FÖR ATT FÅ DEN KIDNAPPADE FRIGIVEN - ISRAEL AGERAR FÖR ATT KROSSA PALESTINIERNA!

Av åtta borgerliga partier och ungdomsförbund är det noll som kommenterar de senaste händelserna i Mellanöstern. Det finns inte ett uttalande, inte ett pressmeddelande, höger om miljöpartiet, i frågan. Ung Vänster har kontinuerligt kritiserat Sveriges, EU:s och Förenta staternas utrikespolitik, samt uppmärksammat Palestinafrågan. SSU:s ordförande har gjort ett relativt kraftfullt uttalande och miljöpartiet har sagt ifrån kort och gott. Men borgarna tiger lugnt.

Ockupationsmakten Israel genomför massakrer och tillfångatar det ockuperade folkets högsta valda representanter. Det är tydligen inget brott som borgarna finner värt att uppmärksamma. Jan Eliasson har varit skamligt ursäktande i sina kommentarer, men jag vill verkligen veta hur en borgerlig regering skulle ha agerat. Total tystnad? Respekt för demokrati och mänskliga rättigheter tycks fortfarande vara frågor som högern egentligen inte bryr sig om.

Israel har bombat tillbaka palestiniernas livssituation från medeltida till stenåldersförhållanden. Även svenska värden har gått förlorade - om inte annat så borde en skarp protest läggas in av den svenska regeringen, mot att Israels bombningar förstör svenskfinansierad infrastruktur.

Var är kraven på ekonomiska och diplomatiska reaktioner? En regering som tillfångatar ett annat lands regeringsmedlemmar och utsätter dess folk för ohyggliga umbäranden måste ställas till svars. Vad gör EU?

EU konstaterar att Hamas är terrorstämplade, och således går det inte att göra mycket annat än att mana till besinning och dialog. Visserligen vågar enskilda länder säga ifrån - Frankrike, till exempel - men vi lär knappast få se Israel behandlas som den rasistiska terrorstat den är.

Solidariteten med palestinierna, var tog den vägen? Sverige kan spela en väldigt bra och viktig roll i Palestina, vilket inte minst visar sig när Israel lyckas förstöra exempelvis svenska kultur- och infrastruktursatsningar på de fattiga ockuperade områdena. Då vet man i alla fall att vi har gjort rätt sak, någon gång i tiden. Ett samarbete med, och stöd till, det palestinska folket för att minska lidandet och hopplösheten måste inte innebära att man stödjer den palestinska regeringens politik. Däremot blir följden av en värdig utrikespolitik att man till varje pris tar avstånd från Israel när dess militär begår övergrepp som dessa. Det gäller diplomatisk representation, militärt samarbete och ekonomiskt utbyte.

Nu är det dags att sätta stopp för den israeliska aggressionspolitiken. Sverige måste be EU:s gemensamma utrikespolitik att dra åt helvete och göra det enda rätta. Bråka och jiddra med apartheidregimen Israel.

Sanktioner mot Israel nu! Olmert i husarrest!

Ett urval av årets uttalanden:

Vänsterpartiet: Sverige måste fördöma det israeliska våldet mot Gaza!
Ung Vänster: rapport om svensk utrikespolitik den 4 juli
Ung Vänster: Fördöm det israeliska våldet!
Ung Vänster: Terrorlagarna måste avskaffas
Ung Vänster: Hamas är valda - det är bara att gilla läget
Ung Vänster: Dialog med folkrättsförbrytare går tydligen bra
Ung Vänster: Vi tar ställning mot EU:s terrorlista
Ung Vänster: Respektera det palestinska folkets vilja!

2 kommentarer:

Kerstin sa...

Ja, jag mår också illa. Har verkligen utrikesministern sagt att Israels reaktion är "rimlig"? Hemskt! Om han sagt att reaktionen är "väntad" kunde jag hålla med, men rimlig? Man blir ju förtvivlad.
Jag har just läst Susan Nathans bok "Ett annat Israel", den borde läsas av Jan Eliasson m fl.

Nisse Sandqvist sa...

Han har inte sagt att Israels övergrepp har varit rimliga, men han har jämfört och ursäktat dem med att palestinierna också ska ha begått övergrepp. Det är så nedslående när regeringen aldrig håller en schysst linje i utrikespolitiken, utan hela tiden finner sig i EU:s stormaktspolitik.