11 juni 2006

Flamman, ETC

Jag har löst en valprenumeration på veckomagasinet ETC, en tidning av och med Johan Ehrenberg. Den är lite rörig att läsa i, undermåligt korrekturläst och har nog en hälften så stor redaktion som den borde ha. Men ändå är det en kul tidning. Reflektionerna kring valet och valfrågorna är bra och viktiga, särskilt som Ehrenberg alltid vill ta upp de där radikalvänsterfrågorna som inte annars kommer upp till debatt.

Frågan om den offentliga sektorn är viktigast. Den ska växa, menar Ehrenberg, och går i artikel efter artikel igenom allt som är bra med demokrati i ekonomin.

Prenumerationen kostar bara hundra spänn!

En annan prenumeration som är av stort intresse är den på Flamman.

Inga kommentarer: