01 juni 2006

Burgaralliansen, we love you

Låt mig citera några väl valda ord från ungdomsförbund till höger:

Konferensen Weapons of mass development – Youth perspectives on Security, Peace and Democracy syftar till att sätta säkerhets- och utvecklingsfrågor på agendan.

Till denna konferens bjuder Ung vänster in till en gemensam workshop med den danska organisationen Opror. Organisationen Opror, som bildades i februari 2004, stödjer öppet terroristorganisationer och har vid flera tillfällen bidragit ekonomiskt till både palestinska terroristorganisationen PFLP och den colombianska narko-terroristorganisationen Farc. Oprors syfte sägs vara att arbeta för att väcka opinion mot EU:s terroristlagstiftning. Vänsterpartiets ungdomsförbund har problem både med sin historia och med sin nutid. De fyra senaste ordförandena har alla haft böjelser för diktatur och terror.

Först ut var Jenny Lindahl som på allvar menade att Lenin införde allmän rösträtt i Sverige. Sedan kom Ali Esbati som ville ”röka ut överklassen från Östermalm”. Därefter åkte hans efterträdare Tove Fraurud på kommunistisk festival i Venezuela med nordkoreanska statstjänstemän.

Och nu bjuder Ung vänster med senaste ordföranden Ida Gabrielsson in danska extremistgruppen Opror till Sverige för att stödja organisationens insamling till terrorgerillan Farc i Colombia.
Ung Vänster har alltså bjudit in Oprør, en förening som vill motarbeta EU:s absurda terrorlagstiftningar, till konferens tillsammans med ett stort gäng andra organisationer. Syftet är uppenbarligen att väcka debatt kring terroristbekämpning kontra politisk frihet. Ung Vänster tycker att kriget mot terrorismen - där förhandlingar i konfliktområden mellan gerillor och regeringar har ersatts av oresonliga krigsförklaringar från staternas sida - är värt att diskutera. Ur flera aspekter. Deras argument är klockrena!

På något sätt känns det ändå tryggt att burgaralliansen (minus Johan Forssell) ställer upp för tystnaden kring den repressiva terrorlagstiftningen, och för fortsatt hänsynslös kamp mot organisering och rättvisa i konfliktdrabbade länder.

Häpp, sa Johan och ställde sig tyst bakom de andra.

Inga kommentarer: