14 juni 2006

Ett inte så folkligt parti

Läs Åsa Petersens ledare i gårdagens kvällstidning. Den handlar om folkpartiets valmanifest. Ett skriftligt bevis på Lars Leijonborgs vansinniga politiska projekt.

Folkpartiet tar - antagligen utan medlemsmajoritetens godkännande - sikte på frågor som invandrare, skola och kriminalitet med mantrat "att ställa krav är att bry sig". Det är Sverigedemokraternas retorik, och inte många snäpp från deras politik. Vill blattarna ha bidrag så ska de jobba för pengarna. Brottsligheten är hög i blatteförorterna, därför ska poliserna där bli många fler. Eleverna får sämre betyg i förortsskolor, därför ska betyg i ordning införas.

Det är över huvud taget svårt att hitta någon annan förklaring till valmanifestet än att folkpartiet nu är borgarnas mest populistiska och reaktionära parti - att liberal analys har bytts ut mot gammal beprövad högerretorik.

Att krossa folkpartiets argument i debatter är enkelt. Synd bara att det är politiskt korrekt att prata om "flumskolan" och "bidragsfusket" som De Stora Samhällsproblemen. De stora samhällsproblemen handlar om att vanligt folk har för lite demokratisk makt, att resurser inte fördelas rättvist och att människor som tillhör utsatta samhällsgrupper brännmärks (av bland andra folkpartiet).

Inga kommentarer: