28 juni 2006

Kasta folkpartiets skola i sjön.

Den svenska skolan lider av dålig pedagogisk utveckling och lärarunderskott. Många elever når inte upp till målen för godkända betyg och sannolikt är skolans otillräckliga resurser en viktig orsak till det.

En riktigt dålig lösning på skolans problem är att, som folkpartiets Jan Björklund vill, straffa eleverna för bristerna i undervisningen. Genom debatten har folkpartiet fått skrika högst med krav på betyg i ordning, hårdare tag mot stökiga elever och fler prov i tidigare årskurser. De menar att kravlöshet är grundproblemet och att mycket skulle avhjälpas genom att ge läraren större auktoritet.

Det är inte eleverna som ska hunsas till bättre resultat, utan skolan som institution som ska ges bättre resurser att ge alla elever likvärdig utbildning.

Skolans problem får heller inte lämpas över på föräldrarna. Att skolan misslyckas innebär försämrade möjligheter för barn från studieovana hem. Därför är det viktigt att elevers skolarbete kan göras i skolan, och inte tas med hem som läxa - som det alltför ofta är i dag.

Fler behöriga lärare och specialpedagoger måste anställas för att möta elevernas behov. De ska ha som uppgift att hjälpa och ge stöd; inte att utdela straff och betyg.

Typ?

Inga kommentarer: