25 april 2006

Bilister kan

Jorå, även bilister kan ha oanade tankeresurser. Det är inte bara "Bensinskatteupproret" som gäller. Det är, som skribenten pekar på, märkligt att bilister vid organiseringen bara skjuter mot statens bensinskatter.

De stora oljebolagen gör vinster på hundratals miljarder kronor per år - vad är de sura bilisternas analys av det? De arga bilisterna saknar en sådan analys. De är upprörda över att staten hämmar överkonsumtionen av fossila drivmedel, men tiger snällt om de orättfärdiga storvinster som kammas hem i bolagsstyrelserna.

Närå, kolla in sajten om den snabbare klimatomställningen. Det är grejer, det.

Inga kommentarer: