19 april 2006

Nödvändiga strukturreformer


Nu är jag trött på borgarnas fantasier om "strukturreformer".

Det är nog de flesta andra vanliga människor också.

En enda reform behövs, och den är väl snarare en revolution:


Socialisera rubbet.

Inga kommentarer: