18 april 2006

Våra snälla fiender

Har man makt, och bland vanligt folk uppfattas som en betydelsefull person, så finns det ingenting mer rationellt att göra än att visa upp sig som en god och givmild människa. Särskilt gäller detta personer som inte är folkvalda med formell makt, som företagare och artister. Är man mäktig och ger bort en massa pengar får man snart en aura av godhet - vem kan väl teckna en negativ bild av Bill Gates (okej, kanske gällande hans kassa datorsystem) när han har skänkt mångmiljardbelopp till kampen mot aids i Afrika, forskning för framtiden och annat bra?

Slavoj Zizek skriver på kultursidorna om "de liberala kommunisterna" - maktens män, som gjort sig rika på "objektivt" våld mot människan, och med en del av sina tillgångar bekämpar det "subjektiva" våldet. Ett mycket viktigt resonemang:

Vi bör inte göra oss några illusioner: liberala kommunister utgör fienden nummer ett till varje sann progressiv kamp idag. Alla andra fiender – religiösa fundamentalister, terrorister, korrumperade och ineffektiva statliga byråkratier – är beroende av lokala omständigheter som är betingade av yttre krafter.
Nämen, hur kom han in här?!
I La Crainte des Masses (1997) beskriver Etienne Balibar de två motsatta men ömsesidigt kompletterande formerna av överdrivet våld i dagens kapitalism: det objektiva (strukturella) våld som finns inbyggt i den globala kapitalismens sociala förhållanden (det automatiska skapandet av marginaliserade och överflödiga individer, från bostadslösa till arbetslösa), och det subjektiva våld som utförs av framväxande etniska och/eller religiösa (kort sagt: rasistiska) fundamentalismer.

Liberala kommunister må bekämpa subjektivt våld, men de fungerar som ombud för det strukturella våld som skapar förutsättningarna för explosioner av subjektivt våld. Samma George Soros som ger bort miljoner dollar för att finansiera utbildning har ödelagt tusentals människors liv genom sina finansiella spekulationer och på så sätt skapat betingelserna för den intolerans han själv fördömer.
Jag vill ha mer av det där resonemanget. Var får man lätt tag på sånt? Socialistisk debatt är ett bra ställe att börja läsa på.

Inga kommentarer: