09 april 2006

Miljö versus ekonomi

Läs Peter Kadhammars reportage om soporna!

Som alltid är marknadslösningarna smidiga. Till en viss punkt. Och smidigheten går gärna ut över själva metoden och syftet - i det här fallet att se till så vi fördärvar miljön så lite som möjligt.

Jag måste bli haveristisk sosse nån gång. Jag känner att jag skulle passa som fisken i vattnet om jag fick sitta och skriva för Socialisten; bittra, marxistiska artiklar som kanske helst borde vara gällande socialdemokratisk politik. Fast när allt kommer omkring är Peter Kadhammar rätt okej också, när det gäller den lite bittra eftertänksamheten. Vi lever ju i ett samhälle där politikerna helst av allt släpper makten där den skulle göra gott, så varför inte gnälla?

När det gäller soporna kör för övrigt Aftonblaskan en kampanj just nu, "Sopupproret" (snacka om att vattna ur ordet "uppror"). Den riktar sig till samma politiker som har sagt ifrån sig ansvaret för sophanteringen till det privata. Politikerna är ju dem man ska gnälla på, har vi fått lära oss.

Det är ett rätt stort problem när politiker belastas för att sopindustrin inte anpassar tillgången till soprutiner efter efterfrågan. Ännu större när sopindustrin tiger och man inte ställer ansvariga i näringslivet till svars. Vad beror det på att skräpindustrins "ansvar" bara sträcker sig till repressiva åtgärder som att bötfälla folk? Hur ska man få till en avfallshantering som är ekologiskt och logistiskt rationell, där individens källsortering bara är en av många länkar i avfallskedjan? Bör avfallshanteringen förstatligas rakt av?

Miljöintressena är precis som många andra samhällsservicefrågor underställd en viss dogm från min sida, vilket får mig att här utse kapitalet som huvudproblemet. Bara en ny statlig sophantering kan rädda oss från barbarin.

Inga kommentarer: