22 maj 2006

En gruvolycka händer så lätt...

I Sorsele har gruvbolaget ScanMining om ett par månader färdigställt en av landets största gruvor - två kilometer lång och 150 meter djup. Det är guld och zink man ska framställa, men på köpet får man också rätt stora halter bly och silver. Samt ett gäng andra mineraler; uran och diverse tungmetaller förekommer.

Gruvan ligger i nära anslutning till Storjuktan, som är en dammreglerad sjö (och ett par mil uppströms från gruvan ligger Fjällsjönäs, där släkten har stugor).

Under söndagen brast vallen till den damm som skulle samla upp föroreningar och dämpa metallutsläppen från gruvan. 20 miljoner liter vatten rann ut i Storjuktan. Storjuktan avvattnas genom Juktån, som är ett biflöde till Umeälven. Jag tycker att det vore "lite tokigt" om Umeälven förgiftades av tungmetaller från gruvindustrin. o_O

Tänk om detta hade hänt den 21 maj 2007 i stället, när gruvan hade varit igång ett tag. 20 miljoner liter vatten gör i sig inte mer skillnad än vad en hink gör i badkaret, men förgiftat av gruvavfall gör sådana vattenmängder utan tvekan skada. Tänk om det är så att bolaget som ska profitera på Sorseles naturresurser inte sätter hundraprocentiga garantier för miljön, utan låter tumma på säkerheten för att få stor avkastning på investerat kapital. Tänk om Sorsele kunde dra nytta av sin natur utan att skövla den helt.
Blaikengruvan - ett perfekt ställe för en naturnära picknick.

Inga kommentarer: