29 maj 2006

Jävla Maths O.

LT säljs till MittMedia, blir syskon till ÖP och tryckeriet läggs ner. Mor blir arbetslös. Mor fick veta om det hela klockan 21.00 i kväll.

Inga kommentarer: