05 maj 2006

Muf är också en papperstiger

På Wargentinsskolan är Muf det heta ungdomsförbundet. Bland alla bratsen är en hel del medlemmar eller "så gott som" medlemmar i Lillmoderaterna. Anledningarna till detta är klimatet på skolan, snarare än politisk eller ideologisk kamp och övertygelse. Det är inte på moderat politik som wargeneleverna helst röstar.

I dagens LT fanns några träffande rader som jag tror visar rätt tydligt varför Muf och moderaterna till väldigt stor del är kuliss, och inte kommer att klara sig särskilt bra i längden:

- Jag får inte rösta men jag är med i MUF för att jag vill ta ställning, säger hon.

Å andra sidan har gårdagens information fått henne att vackla i sina politiska ställningstaganden.

- Jag känner att jag nog är lite mer till vänster.

Kristian Pettersson ser hennes ändring som ett tecken på att politiken måste luftas även i skolan.

- Det visar att de här dagarna påverkar säger han.
Man är med i Muf för grupptillhörigheten - medlemskortet är en accessoar som är bra på fest eller vid andra sociala tillfällen. Lite som en livsstil. Att Camilla Sköld Jansson (v) var den enda som fick lite applåder från publiken i debatten på Wargen ger en vinkning om att det under all yta finns politiska sympatier som är långt från vad man kan förvänta sig.

Inga kommentarer: