04 maj 2006

HÄLVITE.Jag har glömt att anmäla mig till tentan. Varför ska man anmäla sig till tentor? Jag besöker aldrig P-huset ändå, och läser jag kursen så är det väl rätt givet att jag gör de tentor som kommer...? Nåväl, det här är på intet sätt otypiskt mig.

Nu gäller det bara att hantera den här situationen rätt.

Inga kommentarer: