16 maj 2006

Yranchock?

I afton hade en del ungdomsförbund i länet ett mer eller mindre informellt möte, kring Storsjöyrans politiska arrangemang. Vi unga ska alltså anordna debattevents åt riksdagspartierna. Detta då gamlingarna är hopplöst o-inne på sånt som unga väljare diggar.

Om Allah vill blir det bra, annars inte. Oh, and death to America.

Inga kommentarer: