24 september 2006

Bloggare förändrar inte världen

Agenda snackar de om bloggare - med utgångspunkt i tre amerikaner som gjort en konspirationsteorifilm om 11 september-attentaten - och bloggarnas betydelse för media och demokratin.

Ibland undrar jag varför enskilda individer tillmäts så stor betydelse i diskussioner som kvällens. Okej om någon vill understryka att cheferna för och ägarna av de stora mediekoncernerna har stor makt. Men att påstå att vanligt folk numer skulle ha makten över informationen i sina händer...?

Journalistik och seriös informationsspridning kräver rätt stora resurser. Resurser som finns på de stora redaktionerna, men saknas för de flesta bloggare. På de stora redaktionerna sätter ägarnas och chefernas intressen gränser för hur omfattande och god journalistiken blir - bland bloggarna är det snarare brist på måttfullhet och vetenskapligt arbete som begränsar kvalitén. De stora redaktionerna släpper ifrån sig hårt tyglad produktion - bloggarna eldar på varje inlägg som sensationsartikel i bitsk ton. Varken stormedia eller den enskilde ger bra journalistisk avkastning, så kanske skulle debatten berikas av att vara lite bredare än att bara handla om de två extremerna?

Finansiering och bildning. Har man det så kan man producera god journalistik. Vi behöver redaktioner med välutbildade, duktiga journalister, som har tillgång till god finansiering, om vi vill se en kvalitetshöjning. Då handlar det inte om att folk ska blogga mer, utan om att fler journalister ska dra avancerade slutsatser och verkligen lägga ner sin själ i att berätta om och förklara sanningen.

Genom att ögna igenom stora mängder bloggar, nättidningar och offentliga arkiv har killarna bakom Loose Change gjort en rätt snygg, men knappast bra, film. Det skulle behövas seriös forskning på 9/11-grejen precis som på andra samhällsföreteelser!

Inga kommentarer: