18 mars 2006

Bäva, o borgare!

Två saker gör mig huskut peppad i dag:

1. Antiimperialismen. På kultursidorna i en tidning mosar Åsa Linderborg och Erik Wijk de borgerliga Bushvännerna som en mjukglass under skosulan. På demonstrationen i Östersund i dag var det nånstans mellan femtio och sjuttio som hade trotsat blåsten och lyssnade på tal (bland annat det här nedanför, som jag höll).

2. Vänsterpolitiken. Som gäst på vänsterpartiets distriktsårskonferens fick jag mig en rejäl dos svensk och norsk välfärdssocialism. Det ska mycket till av borgerlig enighet för att slå hål på den socialistiska valmaskinen!

Inga kommentarer: