11 mars 2006

Högre status för MR

Man blir lätt lite mobbad om man försöker flika in propaganda från FN-håll, men jag tar risken ändå: FN:s kommission för mänskliga rättigheter ska uppgraderas till Rådet för mänskliga rättigheter. Hittills har det funnits två råd - Säkerhetsrådet och Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC). MR-rådet kommer förmodligen inte att ha någonting att säga om förbrytelser beordrade av Washington, men man kan ändå tänka sig att MR-frågorna hamnar lite högre på dagordningen i framtiden.

Hur vore det om Förenta staterna, av Förenta Nationerna, fick en knäpp på näsan för hoten mot länder som Iran och Venezuela?

Inga kommentarer: