25 mars 2006

Miljömål 15

Revidering av miljömål för Jämtlands län kan vara spännande att bevaka. Det är ett stort län som oftast går före övriga Sverige på miljöfronten. I går satt vi och klurade på vilka lösningar som är bäst för att dämpa markägarnas uttag av naturgrus.

Den demokrati vi lever i öppnar tyvärr inte för vanligt folk att sätta sig in i sådant som rör övergripande samhällsstyrning. Att jag har fått chansen att skriva in mig på deltagarlistan beror på att jag snappade upp ett mail som kom till just en av våra påtryckningsgrupper, "remissinstanser". Ytterst få har en aning om att arbetet med vidareutveckling av sexton regionala miljömål pågår, vilket gör att man förlorar kontakten som borde finnas mellan "vanligt folk" och myndigheterna.

Hittills har det varit ganska givande samtal. Vi har följt upp miljömål som har med bebyggda miljöer att göra - dock långt ifrån allt i området. Ständigt måste man försäkra sig om att saker och ting går att mäta och att det är effektivt att just Jämtland vidtar en viss åtgärd.

Inga kommentarer: