30 mars 2006

Kluring

Det är en märklig logik som marknadsliberalerna måste gå efter när de läser dagens andra kvällsblaska. Vi får ett föga kritiskt porträtt av Henrik Grill, verkställande direktör i Jämtkraft, som följd av företagets låga elpriser. (På hemmaplan är Grill mäkta impopulär för tillfället, men det är i en annan fråga.) Här har vi alltså ett kommunägt företag som levererar billigare el än all the others. Hur kommer det sig? Jämtkraft går inte med förlust och dess kunder tvingas inte stå ut med sämre service än andra bolags kunder - snarare tvärtom.

Ett svar är att Jämtkraft har fått vissa uppdrag av kommunerna, som företaget sedan ska leva upp till. Dessa uppdrag innehåller blygsamma krav på vinstutdelning men desto större fokus på själva verksamheten: att bistå samhället med viktig infrastruktur.

Är det fel att ett företag drivs demokratiskt (om än dess vd kan ha en ur demokratisynpunkt diskutabel roll) och utanför marknadens diktat?

Inga kommentarer: