21 februari 2006

37 miljoner fattiga

En artikel i Observer reflekterar över tillståndet i Land of The Free, Home of The Brave. Landet där man kan ha både ett och två jobb och ändå sakna sjukförsäkringar, möjligheter till bostad och mat för dagen vid månadens slut. Landet där de rikaste har haft råflyt under många år, med massiva skattesänkningar och avregleringar. Landet som sedan fem år tillbaka styrs av den enda presidenten som har full frihet att utforma en politik för hela världen. Några bevis för rättvisan och jämlikheten i detta ljuvliga land:

· 37 miljoner amerikaner lever under fattigdomsgränsen. Den siffran har ökat med fem miljoner sedan president George W Bush kom till makten.

· Förenta staterna har 269 dollarmiljardärer, flest av alla länder.

· Nästan en fjärdedel av afroamerikanerna lever under fattigdomsgränsen; 22 procent av latinamerikanerna faller under den. Men för vita amerikaner är siffran bara 8,6 procent.

· 46 miljoner amerikaner saknar sjukförsäkring.

· Bara i Los Angeles finns 82 000 hemlösa.

· 2004 var det fattigaste amerikanska samhället Pine Ridges indianreservat. Arbetslösheten är över 80 procent, 69 procent av människorna lever i fattigdom och männens förväntade medellivslängd är 57 år. På Västra halvklotet är det bara Haiti som har sämre siffror.

· Den rikaste amerikanska staden är Rancho Santa Fe i Kalifornien. Genomsnittsinkomsterna är på över 100 000 dollar om året; genomsnittsvillan kostar 1,7 miljoner dollar.

Inga kommentarer: