22 oktober 2006

Åt helvete med privatiseringarna!

Den 27 september skrev Uno Kristoffersson från vårdföretaget Attendo på ÖP:s debattsida, om hur de privata företagen utvecklar välfärden. Dagarna därefter blev det stor skandal. En patient på en av privata Attendos vårdavdelningar avled efter plågsam vanvård.

Attendos vinst låg 2005 på drygt 120 miljoner kronor, i år väntas den bli minst lika god. Varifrån vinsten kommer tåls att tänkas på. För visst är det märkligt att ett företag vars "kunder" - äldre och sjuka - inte hinns med när bolagsstyrelsen ska prestera en hög vinst?

Under de 25 år som Attendo har varit verksamma, skriver Kristoffersson, "har vi sett vilken positiv effekt privata entreprenader haft på kvalitetsutvecklingen inom äldreomsorgen".

Jag vill nämna ett par områden där "kvalitetsutvecklingen" inte pressas i rätt riktning genom de privata företagens lågkostnadskonkurrens.

- Bemanning. Uppenbarligen är bemanningen underdimensionerad, när boende på ett vårdhem får ligga och dö i sin egen avföring, och de anställda inte hinner utföra sina arbetsuppgifter.

- Personalinflytande. Pressade ekonomiska ramar innebär en press på de anställda. Med konkurrensen får de anställda ännu mer intensiva arbetspass och därmed minskar chansen att känna att man gör ett bra jobb. Attendo har åtskilliga fall i sitt register, där de anställdas arbetssituation måste klassas som ovärdig.

De problem med underbemanning som privata vårdhem lider av drabbar även offentliga vårdutförare, eftersom priskonkurrensen slår mot alla inblandade. Men på en punkt sticker de privata vårdföretagens verksamhet extra hårt i ögonen: makten över pengarna. Vad gör man med de stora vinsterna?

I Attendos styrelse får fyra toppdirektörer i år miljonbonusar. En av direktörerna är lillebror till nyss avhoppade handelsministern Maria Borelius, hon med miljoninkomsterna och svart arbetskraft.

De som styr de stora svenska privata vårdbolagen hör till samma affärsmannaklass som överklassen i stort. De har sina intressen: stor vinst för företaget, med generösa aktie- eller vinstutdelningar som följd. Av våra välfärdspengar!

Våra möjligheter som medborgare, brukare i vården och anhöriga att påverka den offentliga välfärden håller på att urholkas. Vårt inflytande decimeras till valet mellan olika utförare. Den "kvalitetsutvecklingen" måste stoppas, för det är ett falskt inflytande. Det är helt galet viktigt att vi har ett demokratiskt inflytande både över välfärdens ekonomi och sättet på vilket verksamheten drivs.

Men för att få den makten är det hög tid att vi nu stoppar privatiseringarna och kräver en återkommunalisering av den välfärd som vi vill ha. Välfärden finns inte till för företagspamparna!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jamen en god sak är ju att det kommer att bli rättvisare de närmaste åren. Högerregeringen kommer säkert att sälja ut ganska betydande delar av vård och omsorg, vilket innebär att vi alla kommer att kunna åtnjuta vanvård vid vårdcentraler, sjukhus och andra inrättningar. För att inte tala om hur många privata dagis med diverse hjärntvättande pedagogiker vi kommer att kunna välja mellan för våra barn, dagis där personalen nästan kan garantera barnens säkerhet och nästan leva på sin lön.
Fullständigt obegripligt att den nya regeringen får lika bra siffror i opinionsundersökningar nu som de fick i valet. I min värld, bland mina släktingar och vänner, har jag ännu inte sett någon som ser lycklig ut när högerregeringen kommer på tal.
/Mor, som fortfarande lever i verkligheten

Anonym sa...

Ja inte har det blivit bättre med mer privatiseringar. Sopstrejk, Caremaskandalen. Cheferna LJÖG för kommunen om att de hade utbildat personalen som var avtalat i entreprenadavtalet. Böter 12 miljoner och återkommunaliserat. Skamligt gjort av giriga empatilösa chefer som fick bonus gm att spara.Nu Åleryd, Elgströmska huset, Rondellen/Sthlm. Vardaga och Attendo 4 boenden i Helsingborg som dragit ner på tjg.grader på schemarader där personal stannade i kommun. Privat äldreomsorg med LOU lägsta pris är att sälja ut gamla människor till lägstbjudande.Sorgligt.